Uued Tasuta Boonus search icon Otsing Menüü

Privaatsuspoliitika

Traffic Lab ApS (“Traffic Lab”) võtab sinu isikuandmete töötlemist väga tõsiselt. Me toetame õiglast ja läbipaistvat andmetöötlust, vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas me töötleme sinu isikuandmeid käesoleval veebilehel.

Vastutus ja kontaktandmed

Sinult saadud andmete töötlemise eest vastutab Traffic Lab.

Meie kontaktandmed on järgnevad:

Traffic Lab ApS

Reg. nr 36022795

Bredgade 42

1260 Kopenhaagen

Taani

E-posti aadress: support @ trafficlab.dk

Kui sul on küsimusi selle kohta, kuidas me töötleme sinu isikuandmeid, võta meiega julgelt ühendust.

Traffic Lab asub Taanis ning tegutseb vastavalt Taani seadustele. Käesoleva privaatsuspoliitika originaal on taanikeelne. Kui privaatsuspoliitika tõlgitud versiooni ja originaalse taanikeelse versiooni vahel on erisusi, rakendub Taani versioon. Meil on õigus Privaatsuspoliitikat muuta ning kõik sellised muudatused jõustuvad koheselt.

Me töötleme järgnevaid andmeid

Me võime sinuga seoses töödelda järgnevaid andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Kasutaja ID
 • Facebooki pilt
 • IP-aadress
 • Logifailid, mis kirjeldavad seda, mida sa oled veebilehel teinud, sh lehed, mida oled domeenil külastanud.
 • Ajamärgis
 • Aadress
 • Riik
 • Sünniaeg
 • Muud küpsiste andmed, mis võivad sisaldada isikustatud andmeid

Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Eesmärk

Sinu isikuandmete töötlemise eesmärgid on järgnevad:

 • Sellel veebilehel esitletud pakkumiste turundamine ja uudiskirjade saatmine, kui oled selle jaoks andnud nõusoleku.
 • Klienditoega seonduvate päringute töötlemine.
 • Veebilehe külastajate tegevuse analüüsimine.
 • Pahavararünnakute ennetamine.

Kui sa kasutad veebilehte, kogume me sinu kohta isikuandmeid. Sa ei saa veebilehte kasutada ilma, et me mingeid andmeid koguks ning sulle antakse sellest teada hüpikakna vahendusel kohe, kui külastad veebilehte esimesel korral. Kogutavad isikuandmed puudutavad seda, kuidas sa veebilehel käitud. Näiteks, milliseid lehti sa vaatad, millal, kui kaua ja mis on sinu IP-aadress. IP-aadresseid kogutakse selleks, et jälgida mistahes veebiliiklusmustreid ning tegemist on olulise tööriistaga, mis võimaldab meil ennetada pahavararünnakuid. Lisaks, meil on võimalik blokeerida külastaja IP-aadress, kui me näeme, et tegemist on asukohaga, kus on hasartmängude mängimine keelatud.

Me töötleme sinu isikuandmeid üksnes selleks, et täita ülalmainitud eesmärke, mille jaoks on andmeid kogutud.

Õiguslik alus

Meil on kohustus sind teavitada sellest, mis on sinu andmete töötlemise õiguslik alus. Nendeks alusteks on järgnevad punktid:

 • Sa oled andnud oma nõusoleku töötlemisele (Databeskyttelsesforordningen ehk andmekaitseseadus, artikkel 6, lõik 1, punkt a).
 • Isikuandmeid töödeldakse pahavararünnakute ennetamise eesmärgil, mis eelneb ka sinu põhiõigustele ja -vabadustele (Databeskyttelsesforordningen ehk andmekaitseseadus, artikkel 6, lõik 1, punkt f).

Profiilimine

Profiilimine on „mistahes automaatne isikuandmete töötlemine, mille raames kasutatakse isikuandmeid, et hinnata teatud isikuandmeid ja -omadusi nagu näiteks töö, majanduslik olukord, tervis, isiklikud eelistused, huvid, usaldusväärsus, käitumine, geograafiline asukoht või liikumine.“

Me kasutame automaatset otsustussüsteemi (edaspidi kui profiilimine), et määratleda sihtrühmi nende geograafilise asukoha ja huvide põhjal. Profiilimine toimub, kuna sa näitasid üles huvi hasartmängude vastu, külastades seda veebilehte. Sa võid näha teistel veebilehtedel edaspidi bännerreklaame või reklaame Facebookis ja teistes sotsiaalmeediakanalites, mida me kasutame oma sihtrühma tabamiseks. See, kuskohast sa seda veebilehte külastasid, registreeritakse ning geograafiline asukoht võib mõjutada seda, kuidas me oma kampaaniaid loome. Me võime luua kampaaniaid konkreetsele geograafilisele asukohale, kui peaks ilmnema, et profiilimise käigus kogutud andmete põhjal on selles piirkonnas piisavalt suur huvi meie teenuse vastu.

Kust sinu isikuandmed pärinevad

Sinu andmed registreeritakse, kui sa külastad veebilehte otse või kaudselt. Näiteks võib see juhtuda siis, kui sa kasutad meie Facebooki lehte või tellid meie uudiskirja. Seejärel võidakse sulle näidata erinevaid reklaame.

Kõik andmed pärinevad registreeritud allikatest. Kui sa oled meie brändiga suhestunud näiteks Facebooki kaudu, on Facebook nagu vahendaja, kuna me saame andmeid Facebookist.

Facebook ei edasta meile isikustatud andmeid, välja arvatud andmed, mis on välja toodud jaotises 3, kui sa just ei suhestu aktiivselt meie brändiga Facebookis.

Äripartnerid

Andmete edastamine

Me edastame sinu andmed kolmandatele pooltele, kui meil on sinu selgesõnaline nõusolek selle tegemiseks või kui see on vajalik selleks, et täita legitiimseid huve. Alljärgnevalt on loetletud taolised kolmandad pooled:

 • Ametivõimud sellises ulatuses, mis on ette nähtud seadusandluses.

Andmetöötlejad

Selleks, et pakkuda sulle parimat teenust, kasutame me järgnevaid andmetöötlejaid:

 • LeadByte Ltd.
 • Google Ltd.
 • Facebook Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Campaign Monitor Ltd.
 • Ubivox Danmark ApS
 • Microsoft Ltd.
 • Innocraft Ltd.
 • Match2One AB
 • Digital Ocean LLC
 • DRH Internet Inc. (Green Arrow)
 • Ontraport
 • SendX
 • Aweber

Edastamine kolmandatesse riikidesse

Sinu andmeid võidakse edastada osapooltele, kes asuvad väljaspool EL-i ja EMP-d.

Taoline andmeedastus toimub järgnevatele Ameerikas asuvatele ettevõtetele: Facebook Ltd., Google Ltd., Sendgrid Ltd., Microsoft Ltd. ja Campaign Monitor Ltd. Isikuandmete edastamine toimub ka ettevõttele Innocraft Ltd, mis asub Uus-Meremaal.

Euroopa Komisjon on määranud isikuandmete turvalisuse tasandi ning on otsustanud, et Ameerika Ühendriikides pole see tase piisav. Euroopa Komisjon on aga otsustanud, et USA organisatsioonid, kes on liitunud EU-U.S. Privacy Shield andmekaitseraamistikuga, kuuluvad „turvatsooni“.

Euroopa Komisjon peab Uus-Meremaad turvaliseks kolmandaks riigiks.

Me edastame andmeid järgnevatele USA organisatsioonidele, mis kuuluvad Privacy Shield andmekaitseraamistikku:

 • Facebook Ltd.
 • Google Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Microsoft Ltd.
 • Ontraport
 • SendX

Andmeedastus ettevõttele Campaign Monitor Ltd toimub vastavalt Euroopa Komisjoni standardileppele.

Kustutamine

Sinu isikuandmeid säilitatakse üksnes nii kaua kui on vaja eesmärkide täitmiseks, kui just pole vastupidi sätestatud seadusandluses. Käesolevaga kehtib andmetele säilitamiskohustus 5 aastat lisaks käesolevale aastale.

Logifaile, sealhulgas IP-aadresseid, säilitatakse 5 aastat. Google Analytics andmeid säilitatakse 26 kuud.

Sinu õigused

Kontaktandmed oma õiguste kasutamiseks

Kui soovid alljärgnevalt loetletud õiguseid kasutada, võta meiega ühendust selle privaatsuspoliitika ülaosas olevate kontaktandmete vahendusel.

 • Õigus näha isikuandmeid: Sul on õigus olla kursis sellega, milliseid isikuandmeid me töötleme ning muud taolist lisainfot. See ligipääs ei tohi rikkuda teiste inimeste õiguseid ja vabadusi.
 • Õigus parandada: Sul on õigus korrekteerida andmeid, kui sinu kohta on salvestatud valed andmed.
 • Õigus isikuandmete kustutamisele: Erijuhtudel on sul õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist enne seaduses sätestatud tähtaja saabumist.
 • Õigus töötlemise piiramisele: Mõnel juhul on sul õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Kui sul on selle jaoks õigus, võime me andmeid töötleda (v.a. salvestamine) ainult sinu nõusolekul või kui seadus nõuab seda või selleks, et kaitsta isikuhuve või avalikke huve.
 • Õigus andmete edastamisele: Kui sinu isikuandmeid töödeldakse vastavalt nõusolekule või lepingule ning andmeid töödeldakse automaatselt, on sul õigus andmete teisaldatavusele. Selle õiguse kohaselt on sul õigus saada oma isikuandmed struktureeritud ja masinloetaval kujul, et sa saaksid andmed edastada teisele teenusepakkujale.
 • Õigus vastuväidetele: Mõnel juhul on sul õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, isegi, kui töötlemine on seaduslik. Sul on samuti õigus esitada vastuväide sellele, et sinu isikuandmeid kasutatakse otseturunduse jaoks.
 • Õigus nõusolek tagasi võtta: Kui sinu andmeid on töödeldud sinu nõusoleku põhjal, on sul õigus võtta oma nõusolek tagasi selleks, et me lõpetaksime töötlemise kas osaliselt või täielikult. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmisele eelneva töötlemise legitiimsust. Nõusoleku tagasivõtmine jõustub alates sellest hetkest, kui tehti nõusoleku tagasivõtmine.

Lisainfot oma õiguste ja Taani andmekaitseseaduse kohta saad lugeda veebilehelt www.datatilsynet.dk.

Kaebused

Kui sa soovid esitada kaebuse oma isikuandmete töötlemise osas, on sul õigus esitada kaebus Taani andmekaitsebüroole, kasutades järgnevaid kontaktandmeid:

Datatilsynet (DPA)

Aadress: Borgergade 28, 5, 1300 Kopenhaagen

E-post: dt @ datatilsynet.dk

Telefoninumber: + 45 33 19 32 00

Koduleht: www.datatilsynet.dk

Küpsiste poliitika

Käesolev tekst on algselt kirjutatud taani keeles. Kui mistahes osa sellest tõlgitud osast läheb vastuollu taanikeelse versiooniga, kehtib taanikeelne versioon. Meil on õigus muuta küpsiste poliitikat ja privaatsuspoliitikat. Mistahes taolised muudatused avaldatakse siin ning need jõustuvad koheselt.

Mis on küpsised?

See veebileht, nagu paljud teisedki, kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse sinu arvutisse, telefoni, tahvelarvutisse või mistahes teise seadmesse, et hoida meeles eelistusi, koostada statistikat ja sihtpäraseid reklaame. Küpsised võivad sisaldada teksti, numbreid ja kuupäevi, kuid need ei salvesta isikuandmeid ning ei sisalda pahavaralist koodi (nagu viiruseid). Salvestatud andmetele on ligipääs meil ja järgnevatel andmetöötlejatel: Microsoft Ltd., Google Ltd., Match2One AB ja Facebook Ltd.

Meie veebilehe kasutamisel nõustud sa küpsiste kasutamisega, sealhulgas ka kolmandate poolte küpsistega, kuid sul on võimalik igal ajal küpsiseid kustutada või blokeerida. Selle lehe allosas saad näha, milliseid küpsiseid salvestatakse sinu seadmesse siis, kui kasutad meie veebilehte.

Kui sa kustutad või blokeerid küpsised, pole reklaamid sinu jaoks nii asjakohased ning sa võid näha rohkem reklaame. Võib ka juhtuda, et veebileht ei tööta korralikult või sa ei saa mingile sisule ligipääsu.

Küpsiseid salvestatakse logifailidesse, mida kogutakse veebilehe kasutajatelt. Logifailid luuakse igal veebilehel ning käesolev veebileht pole erand. Logifailides on ülevaade järgnevast: 1) milliseid lehti on veebilehel külastatud, 2) millal on lehte külastatud ja 3) kuskohast on lehte külastatud, st logifail sisaldab kasutaja IP-aadressit. Logifaili andmete põhjal näeme me ainult seda, millises linnas viibides sa veebilehte külastasid, me ei näe sinu täpset geograafilist asukohta. Meie privaatsuspoliitikas on kirjeldatud lähemalt, kuidas me töötleme sinu isikuandmeid, sealhulgas ka IP-aadressit.

Logifaile kasutatakse selleks, et jälgida veebilehe liiklust ning tagada turvalisus. Üks põhjuseid, miks me kogume IP-aadresseid, on pahavararünnakute ennetamine.

Kui me märkame logifailides ebatavalisi mustreid, võib see tähendada võimalikku pahavararünnakut. Jälgides kasutajate asukohta IP-aadressi põhjal on meil lihtsam ennetada küberrünnakuid.

IP-aadresseid sisaldavad logifailid kustutatakse 5 aasta pärast.

Mille jaoks me kasutame küpsiseid?

Me kasutame küpsiseid mitmetel põhjustel, sealhulgas näiteks selleks, et optimeerida oma turundustegevusi ning sinu kasutajakogemust ja tagada veebilehe tehniline funktsionaalsus ja turvalisus.

Osasid küpsiste kaudu kogutud andmeid kasutatakse selleks, et analüüsida kasutajate käitumist meie lehel. Küpsised annavad meile ülevaate sellest, milliseid seadmeid lehe külastamisel kasutatakse, milliseid lehti külastatakse, millistest turunduskanalitest tullakse ning kui kaua meie lehel aega veedetakse. Kui kasutaja klõpsab lehel olevatel partnerlinkidel või reklaamidel, registreeritakse see ning ka see on kirjas meie analüüsides.

Me kasutame andmeid selleks, et optimeerida oma turundustegevust ja parandada kasutajakogemust, optimeerides meie lehte ja muutes reklaamid asjakohaseks, seega võid sa näha reklaame, mis on sulle sobivamad.

Küpsiseid kasutatakse ka selleks, et muuta veebilehte funktsionaalsemaks. Küpsiste kasutamine tähendab, et kasutajad ei pea lehe taaskülastamisel laadima alla nii palju andmeid, kuna veebileht mäletab kasutaja eelistusi. See optimeerib kogemust ning parandab lehe laadimisaega.

Tänu küpsiste kasutamisele on võimalik lehte tõhustada, et vastata paremini kasutajate soovidele, tuginedes nende käitumisele.

Lisaks meile kasutavad ka osad kolmandad pooled küpsiseid. Nende kohta saad lugeda lähemalt jaotises „Kolmandate poolte pistikprogrammid, mis kasutavad küpsiseid“.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Selle lehe allosast leiad nimekirja küpsistest, mis salvestatakse sinu seadme kõvakettale meie veebilehe kasutamisel. Alljärgnevalt räägime lähemalt erinevatest küpsiste tüüpidest.

Soojuskaardid:

Veebileht kasutab aeg-ajalt soojuskaarte, mis näitavad kasutajate asukohta meie lehel. Need andmed salvestatakse.

Soojuskaart on tööriist, mis aitab tuvastada, kuidas kasutajad veebilehel liiguvad. Tänu sellele on võimalik veebilehte ja selle küljendust optimeerida.

Analüüsiküpsised

Veebileht kasutab programme „Google Analytics“ ja „Matomo“, et analüüsida seda, millistest geograafilistest asukohtadest kasutajad lehte külastavad. Seda tuvastatakse kasutaja IP-aadressi põhjal.

Nagu eelnevalt mainitud, siis geograafiline asukoht tähendab seda, et me ei näe kasutaja täpset aadressi või asukohta. Me näeme seda, millisest linnast kasutaja veebilehte külastab.

Põhjus, miks me kogume infot selle kohta, milline on kasutaja geograafiline asukoht, on eelkõige see, et me tahame veenduda selles, et kasutaja ei asu seadusandluses, kus hasartmängud on keelatud.

Veebileht kogub ka anonüümset statistikat kasutaja külastuste kohta, sealhulgas näiteks külastuste hulk, keskmine lehel veedetud aeg ja see, milliseid lehti on vaadatud. Selle eesmärk on segmenteerida kasutajaid vastavalt nende demograafilistele näitajatele ning tänu sellele on võimalik mõista sihtrühma ja näidata neile sobivaid reklaame.

Sihtpärased reklaamid

Selle veebilehe kasutamisel salvestatakse sinu seadme kõvakettale küpsised, mille abil on võimalik näidata sulle asjakohaseid reklaame erinevate kanalite kaudu nagu Facebook ja Instagram või teised veebilehed. See tähendab, et sulle võidakse teistel veebilehtedel näidata ka meie bännerreklaame.

Sihtpärane turundamine lõppeb mitte varem kui 180 päeva pärast sinu viimast külastust. Sa saad vältida sihtpäraseid reklaame ka siis, kui sa kustutad või blokeerid küpsised.

Kolmandate poolte pistikprogrammid, mis kasutavad küpsiseid

Sa võid veebilehel kohata erinevaid väliseid pistikprogramme nagu näiteks Youtube’i videod või muu taoline. Need programmid võivad jätta sinu seadmesse küpsiseid. Tegemist on kolmandate poolte teenuste küpsiste alamliigiga.

Levinud kolmandate poolte küpsised:

 • Youtube – Võib esineda veebilehel videote näol
 • Partnerlinkide küpsised – Võivad esineda veebilehel, kuna me viitame mängupakkujatele (kasiinod, pokkerilehed, bingosaidid, panustamislehed)

Me kasutame veebilehel selliseid funktsioone, kuna need võimaldavad meil pakkuda rohkem  võimalusi (nagu videod) ja muid eeliseid.

Kui kaua me säilitame kasutajate andmeid?

Google Analytics säilitab kasutajate andmeid 26 kuud. Kui kasutaja külastab lehte uuesti 26 kuu jooksul, algab perioodi arvestus uuesti ning andmeid säilitatakse 26 kuud alates sellest hetkest. Seda nähtust tuntakse andmete säilitamisena.

Andmeid kogutakse vastavalt Google’i juhistele ning need ei sisalda isikuandmeid.

Pideva andmete kogumise ja 26-kuuse säilitusaja eesmärk on pakkuda meie kasutajatele võimalikult hea kogemus.

Google Analyticsi andmeid salvestatakse kuni 26 kuuks, et veebilehed saaksid teha statistikat veebilehe aastase arengu kohta ning saaksid võrrelda andmeid eelnevate aegadega.

Facebooki turundussüsteemi vahendusel meie lehte külastanud kasutajate andmed salvestatakse Facebook Pixel vahendusel kuni 180 päevaks, vastavalt Facebooki juhistele. Kõik andmed on Facebookis anonüümsed.

Facebook Pixeli eesmärk on esitleda kasutajatele reklaame, mis vastaksid nende huvidele ja soovidele.

Kuidas küpsiseid vältida?

Kui sa ei soovi küpsiseid oma seadmesse salvestada, saad neid alati kustutada ning see pole sugugi keeruline ega aeganõudev. Siin on juhend küpsiste kustutamiseks: https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-delete-cookies/

Kui sa ei soovi üldse küpsiseid salvestada, võid kõik küpsised blokeerida või saada hoiatusteate iga kord, kui sinu seade soovib küpsist salvestada. Siin on juhend, mis aitab küpsiseid blokeerida oma brauseri seadetes: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Kontaktandmed

Kui sul on kaebuseid või küsimusi küpsiste, isikuandmete või muu info kasutamise kohta, võta meiega julgelt meilitsi ühendust. Kõiki küsimusi võetakse tõsiselt ning neile vastatakse võimalikult kiiresti.

Veebilehte haldab:

Traffic Lab ApS

(Reg. nr 36022795)

Bredgade 42

1260 Kopenhaagen

Taani

E-posti aadress: support @ trafficlab.dk

Traffic Lab ApS on Taani ettevõte, mis tegutseb Taani seadusandlusele vastavalt.

Uuendatud: 14/08/2023

TheGambleDoctor » Privaatsuspoliitika
pixel
Me kasutame küpsiseid (sealhulgas kolmandate poolte küpsised), et hoida veebilehe funktsioone turvalisena, koguda statistilisi andmeid ning reklaamida kolmandate poolte veebilehti. Kasutades seda lehte nõustud sa sellega, et me kogume ja töötleme sinu isikuandmeid profiilimiseks ja personaliseeritud reklaamide näitamiseks. Jätkates nõustud sa meie küpsistepoliitika ja privaatsuspoliitikaga.