Jauni Bezmaksas Bonusi search icon Meklēt Izvēlne

Privātuma Politika

Traffic Lab ApS (“Traffic Lab”) uztver jūsu privāto datu apstrādi ar lielu atbildību. Mēs iestājamies par taisnīgu un caurskatāmu datu apstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

Šī privātuma politika paskaidro to, kā mēs apstrādājam tavus pesonīgos datus šajā mājaslapā.

Datu atbildība un kontaktinformācija

Traffic Lab ir datu pārvaldītājs visiem tiem datiem, kurus mēs no tevis iegūstam. Mūsu kontaktinformācija ir sekojošā:

Traffic Lab ApS

CVR-nr. 36022795

Bredgade 42

1260 Kopenhāgena

Dānija

Epasta adrese: support @ trafficlab.dk

Mēs aicinām tevi sazināties ar mums, ja tev ir radušies kādi jautājumi par to, kā mēs apstrādājam tavus personīgos datus.

Traffic Lab atrodas Dānijā un darbojas saskaņā ar Dānijas likumdošanu. Šī privātuma politika oriģināli tika sarakstīta Dāņu valodā. Ja kāda no tulkotajām šī privātuma versijām nav saskaņā ar Dāņu valodā rakstīto oriģinālu, tad par spēkā ņemamu uzskatāmā oriģinālā privātuma politikas versija Dāņu valodā. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas mūsu Privātuma Politikā un jebkuras veiktās izmaiņas stājas spēkā nekavējoties.

Mēs apstrādājam tālāk minētos datus par tevi

Mēs varam apstrādāt tālāk minētos personīgos datus par tevi:

 • Vārds
 • Epasta adrese
 • Telefona numurs
 • Lietotāja-ID
 • Facebook-attēls
 • IP-adreses
 • Žurnāla datus par tavu rīcību šajā mājaslapā, tai skaitā lapas, kuras tu esi apmeklējis šajā domēnā.
 • Laika atzīmi
 • Adresi
 • Valsti
 • Dzimšanas datumu
 • Citus spraudņu datus, kuri varētu saturēt personas indentificējošo informāciju.

Apstrādes mērķis un juridiskais pamatojums

Mērķis

Mūsu mērķis tavu datu apstrādei ir sekojošais:

 • Lai reklamētu piedāvājumus, kuri ir pieejami šajā mājaslapā, kā arī, lai sūtītu biļetenus, ja esi tam piekritis.
 • Lai apstrādātu ar klientu atbalstu siastītus pieprasījujus.
 • Lai analizētu lapas aktivitāti un to, kā apmeklētāji izmanto lapu.
 • Lai novērstu uzlaušanas mēģinājumus. .

Kad tu izmanto mājaslapu, mēs ievācam no tevis personīgo informāciju. Tev nav iespējams izmantot šo mājaslapu mums neievācot vismaz daļu personīgās informācijas par tevi, par to tev tiek paziņots uzlecošajā piekrišanas veidlapā, kad pirmo reizi apmeklē mājaslapu. Personīgā informācija, ko mēs no tevis ievācam, ir tava uzvedība mājaslapā. Piemēram, kuras lapas tu apmeklē, kad, cik ilgi, kā arī tavu IP adresi. IP adreses tiek uzkrātas, lai monitorētu jebkādus neregulārus apmeklējuma paternus un ir svarīgs rīks, kas palīdz mums novērst uzlaušanas mēģinājumus.

Mēs apstrādājam tavus personas datus tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai sasniegtu iepriekš aprakstītos mērķus, kuriem dati tiek vākti.

Juridiskais pamatojums

Mums ir pienākums informēt tevi par tavu datu apstrādes juridisko pamatu, tas ir sekojošais:

 • Ka esi devis piekrišanu apstrādei, cf. Databeskyttelsesforordningen (Datu Aizsardzības Regula) 6. panta 1. punkta a. apakšpunkts.
 • Ka personas datu apstrāde tiek veikta, lai novērstu uzlaušanas mēģinājumus pamatojoties uz tavu interešu līdzsvarošanu, kā primāro interešu punktu uztverot tavas pamattiesības un tiesības uz brīvību, cf. Databeskyttelsesforordningen (Datu Aizsardzības Regula) 6.panta 1.punkta f.apakšpunkts.

Profilēšana

Profilēšana ir definēta kā “jebkura veida personas datu automātiska apstrāde, kas sastāv no personas datu izmantošanas, lai novērtētu noteiktus personas datus par personas darbu, ekonomisko situāciju, veselību, personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, ģeogrāfisko stāvokli vai darbībām”.

Mēs izmantojam automātiskus lēmumus, tālāk tekstā profilējot, lai definētu mērķa grupas, pamatojoties uz ģeogrāfisko atrašanās vietu un interesēm. Profilēšana notiek, pamatojoties uz to, ka, apmeklējot šo vietni, esat izrādījis interesi par azartspēlēm. Turpmāk jūs varat sagaidīt, ka jums tiks parādīti reklāmas baneri citās vietnēs, līdzīgi, kā tas notiek ar reklāmām Facebook un citos sociālo mediju kanālos, kurus mēs izmantojam, lai sasniegtu mūsu mērķauditoriju. Mēs arī reģistrēsim informāciju apr to, no kurienes jūs piekļūstat šai vietnei, un ģeogrāfiskā atrašanās vieta var ietekmēt to, kā mēs veidojam reklāmas kampaņas. Kampaņas tiks mērķētas uz noteiktām ģeogrāfiskām vietām, ja mēs, pamatojoties uz uzkrātajiem profilēšanas datiem, varam secināt, ka ir liela interese par mūsu mārketingu konkrētās pilsētās / apgabalos.

Jūsu personisko datu izcelsmes vieta

Jūsu personiskā informācija tiek radīta jums mijiedarbojoties ar mūsu lapu gan tiešā, gan netiešā veidā. Tas var notikt apmeklējot mūsu Facebook lapu vai tad, ja esat peirakstījies saņemt jaunumus no mums epastā. Tas var novest pie tā, ka jums tiks rādītas mērķtiecīgas mārketinga reklāmas.

Visi dati izriet no reģistrētajām darbībām mūsu lapā vai sociālajos kanālos. Gadījumā, ja esat mijiedarbojies ar mūsu brendu Facebook lapā, tad Facebook darbojas kā vidutājs starp reģistrēto pusi un mums, jo mēs saņemam datus ar Facebook starpniecību.

Facebook nepiegādā mums personiski identificējošu informāciju par tevi, kad mēs izmantojam viņu platformu, izņemot iepriekš 3.paragrāfā minētos personisko datu veidus, izņemot gadījumus, ja tu aktīvi mijiedarbojies ar mūsu brendu Facebbok platformā.

Biznesa partneri

Pārnešana

Mēs pārnesam tavus datus trešajām pusēm tad, ja esam saņēmuši jūsu nepārprotamu piekrišanu tā darīt, vai arī tad, ja tas ir nepieciešams, lai piepildītu juridiski pamatotu pieprasījumu. Šīs trešās puses ir norādītas zemāk:

 • Varas iestādes tiktāl, ciktāl to pieprasa leģislācija.

Datu apstrādādātāji

Lai spētu tev nodrošināt vislabākos pakalpojumus, mēs izmantojam zemāk minētos datu apstrādātājus:

 • LeadByte Ltd.
 • Google Ltd.
 • Facebook Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Campaign Monitor Ltd.
 • Ubivox Danmark ApS
 • Microsoft Ltd.
 • Innocraft Ltd.
 • Match2One AB
 • Digital Ocean LLC
 • DRH Internet Inc. (Green Arrow)
 • Ontraport
 • SendX
 • Aweber

Pārsūtīšana uz trešajām valstīm

Mēs pārsūtīsim tavus personiskos datus saņēmējiem ārpus ES un EEZ,

Pārsūtīts tiks uz sekojošajām ASV dibinātajiem organizācijām: SIA Facebook, Google SIA, Sendgrid SIA, Microsoft SIA and Campaign Monitor SIA. Tāpat arī, personisko datu pārsūtīšana tiks veikta uz SIA Innocraft, kura atrodas Jaunzēlandē.

ES Komisija ir pieņēmusi lēmumu par personas datu drošības līmeni, un tajā šķiet, ka drošības līmenis ASV nav pietiekams. Tomēr ES Komisija ir noteikusi, ka organizācijas, kas atrodas ASV, ir “droša teritorija”, ja tās ir pievienojušās ES un ASV.

Privātuma Vairoga līgums.

ES Komisija uzskata Jaunzēlandi par drošu trešo valsti.

Mēs pārsūtām datus šādām ASV bāzētām organizācijām, kas ir daļa no Privātuma Vairoga līguma:

 • Facebook SIA.
 • Google SIA.
 • Sendgrid SIA.
 • Microsoft SIA.
 • Ontraport
 • SendX

Personas datu pārsūtīšana uz SIA Campaign Monitor notiek saskaņā ar ES Komisijas standarta līgumu.

Dzēšana

Jūsu personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai, ja vien saskaņā ar tiesību aktiem netiek prasīts cits uzglabāšanas periods, īpaši saskaņā ar grāmatvedības likuma noteikumiem par grāmatvedības dokumentu glabāšanu 5 gadus, tai skaitā pašreizējo gadu.

Žurnālfaili, ieskaitot IP adreses, tiek glabāti 5 gadus, pirms tie tiek izdzēsti. Google Analytics dati tiek glabāti 26 mēnešus, pirms tie tiek dzēsti.

Tavas tiesības

Kontaktinformācija gadijumā, ja vēlies izmantot savas tiesības

Ja vēlaties izmantot tālāk norādītās tiesības, jums jāsazinās ar mums, izmantojot šīs privātuma politikas augšdaļā norādīto kontaktinformāciju.

 • Tiesības uz ieskatu (skatīt personas datus): Jums ir tiesības gūt ieskatu par personas datiem, kurus mēs apstrādājam, kā arī dažādu papildus informāciju. Šai informācijai tu vari piekļūt tad, ja tas nepārkāpj citu tiesības un tiesības uz brīvību.
 • Tiesības uz labojumu: jums ir tiesības saņemt nepatiesu personas datu labošanu.
 • Tiesības uz personas datu dzēšanu: īpašos gadījumos jums ir tiesības panākt, lai personas dati par jums tiktu dzēsti pirms dzēšanas vispārējā grafika.
 • Tiesības uz apstrādes ierobežošanu: dažos gadījumos jums ir tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Ja jums ir tiesības ierobežot apstrādi, datus mēs varam apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai, ja to prasa likumdošanas prasības, vai lai aizsargātu personu vai svarīgas sabiedrības intereses.
 • Tiesības pārsūtīt datus (datu pārnesamība): kad jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu vai līgumu un datu apstrāde notiek automātiski, jums ir tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt personas datus strukturētā, uzskatāmā un mašīnlasāmā formātā, kuru jums ir tiesības nosūtīt citam pakalpojumu sniedzējam.
 • Tiesības iebilst: dažos gadījumos jums ir tiesības izteikt iebildumus pret citādi likumīgu jūsu personas datu apstrādi. Jūs varat iebilst arī pret mūsu personas datu apstrādi tiešajā mārketingā.
 • Tiesības atsaukt piekrišanu: ja datu apstrādes apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, jums ir tiesības pilnībā vai daļēji atsaukt savu piekrišanu par to, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, kuru esam veikuši pirms piekrišanas atsaukšanas. Ja jūs atsaucat savu piekrišanu, tā stājas spēkā tikai no atsaukšanas brīža.

Vairāk par savām tiesībām varat izlasīt Dānijas DPA reģistrēto tiesību ceļvedī, kuru varat atrast vietnē www.datatilsynet.dk.

Sūdzības

Ja vēlaties sūdzēties par jūsu personas datu apstrādi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Dānijas DAI, kurai ir šāda kontaktinformācija:

Datatilsynet (DPA)

Adrese: Borgergade 28, 5, 1300 Copenhagen

Epasts: dt @ datatilsynet.dk

Telefona numurs: + 45 33 19 32 00

Mājaslapa: www.datatilsynet.dk

Sīkdatņu politika

Šis līgums tika rakstīts dāņu valodā. Ja jebkura šī līguma tulkotā versija ir pretrunā ar dāņu valodas versiju, par spēkā esošo tiek uzskatīta versija dāņu valodā. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas mūsu Sīkdatnēs un Konfidencialitātes politikā. Visas šādas izmaiņas parādās šeit un stājas spēkā nekavējoties.

Kas ir sīkdatnes?

Šajā vietnē, tāpat, ka vairumā citu vietņu, tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kuri tiek uzglabāti tavā datorā, telefonā, planšetē vai tam līdzīgā ierīcē ar mērķi atpazīt ierīci, atcerēties preferences, izveidot statistiku un atlasīt reklāmas. Sīkdatnes var saturēt tekstu, numurus vai datumus, taču sīkfailā netiek glabāti personas dati, un tajos nedrīkst būt ļaunprātīgs kods (piemēram, vīruss). Mums un šādiem datu apstrādātājiem ir piekļuve saglabātajiem datiem: SIA Microsoft, SIA Google, Match2One AB un SIA Facebook.

Kad izmantojat mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, ieskaitot trešo personu sīkdatnes, taču jebkurā laikā ir iespējams dzēst vai bloķēt sīkfailus. Šīs lapas apakšdaļā varat redzēt, kuras sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā, mobilajā tālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē, kad izmantojat mūsu vietni.

Dzēšot vai bloķējot sīkfailus, reklāmas jums kļūs mazāk aktuālas un parādīsies biežāk. Iespējams arī tas, ka vietne var nedarboties ideāli un, ka daļai satura jūs nevarēsiet piekļūt.

Sīkfaili tiek glabāti arī žurnāla failos, kurus apkopo no vietnes lietotājiem. Žurnālfaili tiek ģenerēti no visām vietnēm, un šī vietne nav izņēmums. Būtībā žurnālfailos ir pārskats par 1) lapām, kuras vietnē ir apmeklētas, 2) kad tās ir apmeklētas, un 3) no kurām tām ir piekļūts, kas nozīmē, ka žurnālfaili apkopo lietotāja IP adresi. Pamatojoties uz apkopotajiem žurnāla faila datiem, mēs varam redzēt tikai to, no kuras pilsētas jūs piekļūstat vietnei, nevis jūsu precīzo ģeogrāfisko atrašanās vietu. Vairāk par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, ieskaitot jūsu IP adresi, varat izlasīt mūsu konfidencialitātes politikā.

Minētie žurnālfaili tiks izmantoti gan satiksmes uzraudzībai vietnē, gan kā drošības līdzeklis. Viens no iemesliem, kāpēc mēs vācam IP adreses, ir tas, ka mēs varam tās izmantot lai aizsargātos no uzlaušanas mēģinājumiem.

Ja mēs žurnālfailos pamanām neierastu uzvedības modeli, no kurienes nāk datplūsma, tas var liecināt par hakeru uzbrukuma mēģinājumu. Pārraugot lietotāju atrašanās vietas, izmantojot IP adreses, mēs esam labāk sagatavoti, lai novērstu lapa suzlaušanas mēģinājumus.

Žurnālfaili, ieskaitot IP adreses, tiek glabāti 5 gadus, pirms tie tiek izdzēsti.

Kam mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkfailus dažādiem mērķiem, piemēram, mārketinga pasākumu un jūsu lietotāja pieredzes optimizēšanai, kā arī mūsu vietņu tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai.

Daļa no datiem, kurus mēs apkopojam izmantojot sīkfailus, tiek izmantoti, lai analizētu mūsu lietotāju rīcību vietnē. Sīkdatnes var mums sniegt pārskatu par to, kāda veida ierīcēm vietnei piekļūst, kādas lapas lietotāji apmeklē, no kādiem mārketinga kanāliem lietotāji nāk un cik ilgi viņi pavada vietnē. Ja lietotāji vietnē noklikšķina uz reklāmām vai saistītajām saitēm, tā tiks reģistrēta un iekļauta mūsu vietnes analīzē.

Mēs izmantojam datus, lai optimizētu mūsu pašu mārketinga centienus un kā rīku, lai uzlabotu lietotāju pieredzi un optimizētu mūsu vietni, kā arī mērķētu tiešsaistes reklāmas, tāpēc jums tiks rādītas reklāmas, kas jums ir atbilstošākas.

Sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai padarītu vietni funkcionālāku tās lietotājiem. Sīkdatņu izmantošana nozīmē, ka lietotājiem, apmeklējot vietni, nav jālejupielādē tik daudz datu un ka vietne var atcerēties lietotāju vēlmes. Tas optimizē lietotāja pieredzi, satura ielādi un vietnes reakcijas laiku.

Sīkdatņu izmantošana ļauj veikt vietnes nepārtrauktu adaptāciju, lai tā atbilstu lietotāju vajadzībām, kas identificētas vadoties pēc viņu uzvedības mūsu lapā.

Bez mums dažas trešās puses, izmantojot vietni, atstāj sīkfailus arī uz jūsu cietā diska. Par to, kuras trešās puses varat lasīt sadaļā “Trešo pušu spraudņi, kas atstāj sīkfailus”.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Šīs lapas apakšdaļā varat redzēt sīkfailu sarakstu, kuri tiek saglabāti jūsu cietajā diskā, mobilajā ierīcē vai planšetdatorā, kad izmantojat mūsu vietni. Tālāk tekstā mēs sīkāk izklāstīsim dažādu veidu sīkdatņu izmantošanu.

Siltuma kartes:

Periodiski vietne izmanto karstuma kartes, kas parāda lietotāju atrašanās vietu vietnē. Šie dati un informācija par to tiks saglabāta.

Siltuma karte ir rīks, kas ļauj noteikt, kā lietotāji uzvedās vietnē, šī informācija ir noderīga mūsu vietnes un tās izkārtojuma optimizācijas procesā.

Analīzei izmantotie sīkfaili

Vietne izmanto programmas “Google Analytics” un “Matomo”, lai analizētu, no kurām ģeogrāfiskajām vietām lietotāji piekļūst vietnei. To var identificēt, izmantojot lietotāju IP adreses.

Kā jau minēts iepriekš, ģeogrāfiskā atrašanās vieta to, ka mēs nevaram redzēt lietotāju adreses vai precīzas atrašanās vietas, taču mēs varam redzēt, no kuras pilsētas lietotājs piekļūst vietnei.

Iemesls, kāpēc mēs iegūstam informāciju par lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu, galvenokārt, ir tas, ka mēs atļaujam piekļūt tikai tiem lietotājiem, kurus neierobežo vietējo azartspēļu likumdošana.

Vietne arī apkopo anonīmu statistiku par lietotāja apmeklējumiem vietnē, tostarp apmeklējumu skaitu, vidējo vietnē pavadīto laiku un ielādētās lapas. Mērķis ir segmentēt vietnes lietotājus, pamatojoties uz tādiem faktoriem, kā demogrāfija un ģeogrāfija, kas ļauj strukturēt un izprast mērķauditoriju, lai viņiem varētu rādīt tiešsaistes reklāmas.

Mērķtiecīga reklāma

Kad izmantojat šo vietni, sīkfaili tiek saglabāti jūsu cietajā diskā, mobilajā ierīcē vai planšetdatorā, tas nodrošina to, ka tiešsaistes būs īpaši aktuāli tieši jums, kad izmantojat tādus sociālos medijus, kā, Facebook un Instagram, un apmeklējat citas vietnes. Tas var arī nozīmēt, ka jums var tikt rādītas reklāmas kamēr pārlūkojat citas vietnes kuras reklamē mūsu reklāmas.

Mērķtiecīgi mārketinga pasākumi beidzas ne vēlāk kā 180 dienas no brīža, kad pēdējo reizi apmeklējāt vietni. Jūs varat arī izvairīties no mērķtiecīgām reklāmām, dzēšot vai bloķējot sīkfailus.

Trešās puses sīkfaili, kas atstāj sīkdatnes

Šajā vietnē jūs varat saskarties ar dažādiem ārējiem spraudņiem, piemēram, iegultiem Youtube videoklipiem vai līdzīgām funkcijām. Šie spraudņi var atstāt sīkfailus cietajā diskā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā. Šī sīkdatņu kategorija izriet no trešo personu pakalpojumiem vietnē.

Biežāk sastopamo trešo pušu sīkdatnes ietver:

 • Youtube – Var parādīties vietnē, pateicoties tajā iegultiem videoklipiem
 • Saistītie (affiliate) saites sīkfaili – vietnē var parādīties saites uz spēļu nodrošinātājiem (kazino, pokera vietnes, bingo vietnes un derību vietnes).

Iemesls, kāpēc mēs esam iekļāvuši šīs funkcijas vietnē, ir tas, ka tas mums ļauj lietotājiem piedāvāt vairāk funkciju (piemēram, videoklipus) un citas priekšrocības.

Cik ilgi mēs glabājam informāciju par lietotāju?

Informācija par lietotāju apmeklējumiem vietnē Google Analytics tiek saglabāta līdz 26 mēnešiem. Ja lietotājs atkārtoti apmeklē vietni 26 mēnešu laikā, krātuves periods tiks restartēts un glabāts 26 mēnešus no šī brīža. To sauc arī par “datu saglabāšanu”.

Datu vākšana notiek saskaņā ar Google vadlīnijām un tā nesatur lietotāju personisko informāciju

Pašreizējās datu vākšanas un datu uzglabāšanas mērķis uzglabāt datus līdz 26 mēnešiem ir sniegt lietotājiem vislabāko iespējamo pieredzi mūsu vietnē.

Google Analytics dati tiek uzglabāti līdz 26 mēnešiem, lai varētu izveidot statistiku par vietnes gada attīstību, lai iegūtu salīdzināmus datus, un izmērīt vietnes trafiku.

Lietotāji, kuri ir mijiedarbojušies ar vietni vai apmeklējuši to, izmantojot Facebook Marketing, saskaņā ar Facebook vadlīnijām tiks glabāti Facebook Pixel līdz 180 dienām. Visi Facebook pieejamie dati ir anonīmi.

Facebook Pixel mērķis ir mērķēt reklāmas un mārketingu no vietnes, izmantojot Facebook, un iepazīstināt lietotājus ar reklāmām, kas atbilst viņu interesēm un vajadzībām.

Kā es varu izvairīties no sīkdatnēm?

Ja nevēlaties saglabāt sīkdatnes cietajā diskā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā, varat tos izdzēst jebkurā laikā, kas ir vienkārši un nav ļoti laikietilpīgi. Sīkfailu dzēšanas rokasgrāmatu varat atrast šajā saitē: https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-delete-cookies/

Ja nevēlaties, lai cietais disks, mobilais tālrunis vai planšetdators saglabātu sīkfailus, kad sērfojat tiešsaistē, varat izvēlēties bloķēt visus sīkfailus vai saņemt brīdinājumu katru reizi, kad dators, mobilais tālrunis vai planšetdators vēlas saglabāt sīkfailu. Šajā saitē varat atrast ceļvedi par to, kā mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai bloķētu sīkfailus:  https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Kontaktinformācija

Ja jums ir sūdzības vai jautājumi par to, kā tiek izmantoti sīkfaili, personas dati vai cita informācija par jūsu uzvedību vietnē, laipni lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu. Uz visiem ierosinājumiem un jautājumiem izturēsies nopietni, un uz tiem atbildēs pēc iespējas ātrāk.

Šo mājaslapu uztur:

Traffic Lab ApS

(CVR-nr. 36022795)

Bredgade 42

1260 Kopenhāgena

Dānija

E-pasta adrese: support @ trafficlab.dk

Traffic Lab ApS ir uzņēmums, kas atrodas Dānijā un darbojas saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem.

Atjaunināts: 14/08/2023

thegambledoctor » Privātuma Politika
pixel
Mēs izmantojam sīkfailus (tostarp trešo pušu sīkfailus), lai nodrošinātu šīs vietnes funkcijas, statistiku un mārketingu trešo pušu vietnēs. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat, ka mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personīgos datus profilēšanai un mērķtiecīgai reklāmai. Turpinot jūs pieņemat mūsu sīkfailu un konfidencialitātes politiku.