Uusi Ilmainen Bonukset search icon Hae Valikko

Tietosuojakäytäntö

thegambledoctorllä henkilökohtaisia tietojasi käsitellään Tanskan lain edellyttämällä tavalla. Selvitä mitä tietoja sinusta keräämme, miksi ja millä lailla!

Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö selittää, kuinka henkilökohtaisia tietojasi sivustolla käsitellään.

Ota meihin reilusti yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tavastamme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi.

Tämä tietosuojakäytännön alkuperäisteksti on kirjoitettu tanskaksi. Jos mikään käännetty versio on ristiriidassa tanskalaisen alkuperäisversion kanssa, noudatetaan tanskankielistä versiota. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia Tietosuojakäytäntöömme ja mahdolliset muutokset astuvat voimaan välittömästi.

Saatamme käsitellä seuraavia henkilökohtaisia tietojasi:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Käyttäjätunnus
 • Facebook-kuva
 • IP-osoitteet
 • Lokitiedostot käytöksestäsi sivustolla mukaan lukien sivut, joilla olet verkkotunnuksen alla vieraillut.
 • Aikaleima
 • Osoite
 • Maa
 • Syntymäaika
 • Muut evästeet, jotka saattavat sisältää henkilöllisyyden tunnistamiseen riittävää tietoa.
 • Tarkoitus ja käsittelyn oikeudellinen perusta
 • Tarkoitus

 

Henkilötietojesi käsittelyllä on seuraava tarkoitus:

 • Markkinoida tällä sivuostolla esitettyjä tarjouksia ja lähettää uutiskirjeitä, jos olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi.
 • Käsitellä asiakaspalveluun liittyviä kyselyitä.
 • Analysoida sivustolla tehtäviä toimia ja vierailijan sivuston käyttöä.
 • Estää hakkerointiyrityksiä.

Kun käytät tätä sivustoa, keräämme henkilökohtaisia tietoja sinusta. Et voi käyttää sivustoa ilman, että keräämme joitakin tietoja sinusta. Asia, josta sinua tiedotetaan ponnahdusikkunana avautuvalla suostumuslomakkeella vieraillessasi sivustolla ensimmäisen kerran. Keräämämme tiedot käsittelevät käyttäytymistäsi sivustollamme. Esimeriksi millä sivuilla vierailet, kuinka pitkään sekä IP-osoitteesi. IP-osoitteet kerätään, jotta voimme tarkkailla epätavanomaista liikennettä. IP-osoitteet ovat meille tärkeitä työvälineitä hakkerointiyritysten estämisessä. Tämän lisäksi pystymme estämään käyttäjät heidän IP-osoitteidensa perusteella, jos he käyttävät sivua rahapelaamista rajoittavissa maissa.

Keräämme ja käsittelemme henkilökohtaisia tietoja vain sen verran, jota ylläkuvatut tarkoitusperät vaativat.

Oikeudellinen perusta

Olemme velvollisia tiedottamaan sinua tiedonkäsittelyn oikeudellisesta perustasta, joka on seuraava:

Olet antanut suostumuksesi tietojen ”Databeskyttelsesforordningen” -mukaiseen (suom. tietosuoja-asetus) käsittelyyn artikkelin 6, kappaleen 1, kohdan a kuvaamalla tavalla.

Henkilökohtaisten tietojen käsittely hakkerointiyritysten estämiseksi tehdään tasapainossa perusoikeuksiesi ja vapautesi kanssa. ”Databeskyttelsesforordningen” (suom. tietosuoja-asetus) artikkeli 6, kappale 1, kohta f.

Profilointi

Profilointi määritetään “minä tahansa automaattisena henkilökohtaisten tietojen käsittelymuotona, joka käyttää henkilökohtaisia tietoja arvioimaan tiettyjä henkilökohtaisia tietoja kuten työ, taloudellinen tilanne, terveys, henkilökohtaiset mieltymykset, mielenkiinnonkohteet, luotettavuus, käytös, maantieteellinen sijainti tai liikkeet”.

Käytämme automatisoituja päätöksiä, tästä eteenpäin profilointia, määrittämään maantieteelliseen sijaintiin ja käyttäjien mielenkiinnonkohteisiin perustuvia kohderyhmiä. Rahapelaamiseen kohdistuva profilointi tehdään sen perusteella, että olet ilmaissut mielenkiintosi sitä kohtaan vierailemalla tällä sivustolla. Tämän jälkeen voit odottaa näkeväsi rahapelaamista mainostavia bannereita kohderyhmälle/-ryhmille osoitetuilla sivustoilla, joilla vierailet, kuten Facebookissa ja muilla sosiaalisen median kanavilla. Lisäksi pidämme rekisteriä siitä, mistä tätä sivustoa käytät, ja maantieteellinen sijaintisi saattaa vaikuttaa siihen, miten luomme kampanjoitamme. Kohdistamme kampanjamme tietyille maantieteellisille alueille, jotka kokoamme kumulatiivisesta profiloinnista saatavaan tietoon perustuen. Näin voimme päätellä, onko tietyillä alueilla tai valitsemissamme kaupungeissa suurta mielenkiintoa kampanjoitamme kohtaan.

Mistä henkilötietosi ovat peräisin?

Henkilökohtaiset tietosi rekisteröidään, kun olet yhteydessä meihin vierailemalla tällä sivustolla suorasti tai epäsuorasti. Tämä tarkoittaa muun muassa vierailua Facebook-sivullamme tai ilmoittautumista sivustomme postituslistalle. Käynti kummassa tahansa kohteessa voi johtaa siihen, että saat kohdennettuja mainoksia.

Kaikki tiedot ovat peräisin rekisteristä. Siinä tapauksessa, että olet ollut yhteydessä brändiimme Facebookin kautta, toimii Facebook tiedon välittäjänä meille, ja saamme tiedot heiltä.

Facebook ei luovuta meille sinusta tunnistettavissa olevia henkilötietoja, kun käytämme heidän alustaansa muuhun kuin kappaleessa kolme (3) kuvailtuun tietojenkeräämistarkoituksiin, ellet aktiivisesti ole yhteydessä brändiimme Facebookissa.

Yhteistyökumppanit

Tiedonsiirto

Siirrämme tietoja kolmansille osapuolille, jos olemme saaneet nimenomaisen suostumuksesi tehdä niin, tai jos tiedonsiirto on oikeudellisista syistä tarpeen. Näihin kolmansiin osapuoliin kuuluvat seuraavat tahot:

 • Noudattamamme lainsäädännön määrittämät viranomaiset.

Rekisterinpitäjät

Parhaan käyttökokemuksen tarjoamiseksi käytämme seuraavia rekisterinpitäjiä:

 • LeadByte Ltd.
 • Google Ltd.
 • Facebook Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Campaign Monitor Ltd.
 • Microsoft Ltd.
 • Innocraft Ltd.
 • Match2One AB
 • Digital Ocean LLC
 • DRH Internet Inc. (Green Arrow)
 • Ontraport
 • SendX
 • Aweber

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Siirrämme henkilökohtaisia tietojasi Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisille vastaanottajille.

Siirto koskee seuraavia Yhdysvalloissa sijaitsevia yrityksiä: Facebook Ltd., Google Ltd., Sendgrid Ltd., Microsoft Ltd. Ja Campaign Monitor Ltd. Lisäksi henkilökohtaisia tietoja siirretään Innocraft Ltd:lle, joka sijaitsee Uudessa-Seelannissa.

EU-komissio on tehnyt henkilökohtaisia tietoja koskevan turvatasopäätöksen ja määrittää sen mukaan, ettei Yhdysvaltojen tietoturvataso ole riittävä. Tästä huolimatta EU-komissio on päättänyt, että Yhdysvalloissa sijaitsevat yritykset ovat ”turvallisella alueella”, jos ne osallistuvat EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn.

EU-komissio pitää Uutta-Seelantia turvallisena kolmantena maana.

Siirrämme tietoja seuraaviin Yhdysvalloissa sijaitseviin yrityksiin, jotka ovat osa Privacy Shield -järjestelyä:

 • Facebook Ltd.
 • Google Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Microsoft Ltd.
 • Ontraport
 • SendX

Henkilökohtaisten tietojen siirto Campaign Monitor Ltd:lle noudattaa EU:n komission perussopimusta.

Tietojen poisto

Henkilökohtaisia tietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan aikaa, kuin niiden tarkoituksen täyttämiseen kuluu. Poikkeuksena sääntöön ovat lainsäädännölliset, tässä tapauksessa erityisesti taloushallintolain, määräykset säilyttää tilitietoja viiden (5) vuoden, samoin kuin kuluvan vuoden, ajan.

Lokitiedot, IP-osoitteet mukaan lukien, säilytetään viiden (5) vuoden ajan ennen niiden poistamista. Google Analytics dataa säilytetään 26 kuukautta, kunnes tiedot poistetaan.

Oikeutesi

Oikeuksiesi käyttämiseen tarvittavat yhteystiedot

Jos haluat käyttää alla kuvailtuja oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä tämän tietosuojakäytännön alussa mainituilla yhteydenottotavoilla.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin (nähdä sinusta kerätyt tiedot): Sinulla on oikeus saada nähdä sinusta keräämämme henkilökohtaiset tiedot samoin kuin tarkastella itseäsi koskevia muita tietoja. Oikeus saada pääsy tietoihin ei kuitenkaan voi loukata muiden oikeuksia tai vapauksia: https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely
 • Oikeus oikaista tietoja: Sinulla on oikeus saada korjattua itseäsi koskevat virheelliset henkilökohtaiset tiedot.
 • Oikeus poistaa tiedot: Erityistapauksissa sinulla on oikeus saada henkilökohtaiset tietosi poistettua ennen kuin tietojen säilytykseen määrätty aikaraja on kulunut umpeen.
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus saada tietojen käsittelyä rajoitettua. Jos sinulla on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, voimme ainoastaan käsitellä tietoja – säilytystä lukuun ottamatta – nimenomaisella suostumuksellasi, tai jos lailliset vaatimukset niin edellyttävät, tai suojellaksemme tiettyä henkilöä tai tärkeitä yleisiä etuja.
 • Oikeus siirtää tiedot (tietojen siirto järjestelmästä toiseen): Koska tapamme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi perustuu nimenomaiseen suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti, on sinulla oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Tämän oikeuden perusteella sinulla on oikeus saada itsestäsi kerätyt henkilökohtaiset tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne halutessasi toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa meidän laillista tapaamme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi. Sinulla on yhtä lailla oikeus vastustaa suoramarkkinointiin tarkoitettua tietojen käsittelyämme.
 • Oikeus perua myönnetty suostumus: Koska perustamme henkilökohtaisten tietojesi käsittelymme nimenomaiseen suostumukseesi, on sinulla oikeus perua antamasi suostumus kokonaan tai osittain. Myönnetyn suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta jo aiemmin keräämiemme tietojen laillisuuteen. Jos perut suostumuksesi, se astuu voimaan vasta peruuttamishetkestä alkaen.

Voit lukea lisää rekisteröidyn oikeuksistasi tanskalaisen tietosuojaviranomaisen (DPA) julkaisemasta oppaasta. Löydät sen osoitteesta www.datatilsynet.dk.

Valitukset

Jos haluat tehdä valituksen henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus esittää reklamaatio tanskalaiselle tietosuojaviranomaiselle Datatilsynetille.

Yhteystiedot ovat seuraavat:

Datatilsynet (DPA)

Osoite: Borgergade 28, 5, 1300 Kööpenhamina

Sähköpostiosoite: dt @ datatilsynet.dk

Puhelinnumero: + 45 33 19 32 00

Kotisivu: www.datatilsynet.dk

Evästepolitiikka

Tämä sopimus on alkuperäisesti laadittu tanskaksi (DK). Jos suomenkielinen käännös eroaa missään suhteessa tanskankielisestä alkuperäisversoista, noudatetaan tanskalaista versiota. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia Evästepolitiikkaamme ja Tietosuojakäytäntöömme. Kaikki muutokset julkaistaan tällä sivulla ja ne astuvat voimaan välittömästi.

Mitä evästeet ovat?

Tämä sivusto – kuten monet muutkin nettisivut – käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita säilytetään tietokoneellasi, älypuhelimellasi, tabletilla tai muulla vastaavalla laitteella muistamaan mieltymyksesi, luomaan tilastoja ja kohdentamaan mainoksia. Evästeet voivat sisältää tekstiä, numeroita tai päivämääriä, mutta henkilökohtaisia tietojasi ei tallenneta evästeisiin, eivätkä ne voi sisältää vahingollisia koodeja (kuten viruksia). Meillä ja seuraavilla rekisterinpitäjillä on pääsy säilyttyihin tietoihin: Microsoft Ltd., Google Ltd., Match2One AB ja Facebook Ltd.

Kun käytät sivustoamme, hyväksyt evästeiden käytön – mukaan lukien kolmansien osapuolten evästeet – mutta evästeiden poisto tai estäminen on mahdollista milloin tahansa. Tämän sivun alaosasta voit katsoa, mitä evästeitä tietokoneellesi, älypuhelimellesi, tabletillesi tai muulle vastaavalle laitteellesi tallennetaan, kun käytät nettisivustoamme.

Jos poistat evästeitä tai estät evästeiden käytön, mainoksista tulee sinulle vähemmän oleellisia ja ne ilmestyvät näkyviin useammin. Saatat myös huomata, ettei nettisivusto toimi täydellisesti tai että sivustolla on sisältöä, johon sinulla ei ole pääsyä.

Evästeet tallennetaan myös lokitiedostoihin, joita kerätään kaikilta sivuston käyttäjiltä. Lokitiedostot muodostuvat kaikista vierailluista nettisivustoista, eikä tämä sivusto ole poikkeus sääntöön. Yksinkertaisuudessaan lokitiedostot sisältävät yleiskatsauksen 1) millä sivuilla olet sivustolla vieraillut, 2) koska sivuilla on vierailtu, ja 3) mistä käsin sivuilla on vierailtu, mikä tarkoittaa lokitiedostojen keräävän käyttäjien IP-osoitteita. Kerättyjen lokitietojen perusteella voimme ainoastaan nähdä mistä kaupungista vierailut sivustollamme, emme tarkkaa maantieteellistä sijaintiasi. Voit lukea lisää siitä, kuinka käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi, mukaan lukien IP-osoitteitasi Tietosuojakäytännöstämme.

Näitä lokitiedostoja käytetään sekä sivuston liikenteen tarkkailuun että turvatoimena. Yksi syy IP-osoitteiden keräämiseen on se, että voimme käyttää niitä hakkerointiyritysten torjumisen.

Jos havaitsemme lokitiedostoissa epätavallista toimintaa tai liikenteen alkuperä on epäilyttävä, se voi olla merkki aiotusta hakkerointiyrityksestä. Valvomalla käyttäjien sijaintia IP-osoitteiden kautta, pystymme valmistautumaan paremmin mahdollisiin hakkerointiyrityksiin.

Lokitiedostoja, IP-osoitteet mukaan lukien, säilytetään viisi (5) vuotta ennen niiden poistamista.

Mihin käytämme evästeitä?

Evästeitä käytetään moniin eri tarkoituksiin, kuten markkinointistrategiamme optimointiin, sinun käyttäjäkokemuksesi parantamiseen sekä varmistamaan sivustojemme tekninen toimivuus.

Osaa evästeiden kautta keräämistämme tiedoista käytetään analysoimaan vierailijoiden käyttäytymistä tällä sivustolla. Evästeet voivat antaa meille yleiskatsauksen siitä, minkä tyyppisillä laitteilla sivustolla vieraillaan, millä sivu(i)lla käyttävät käyvät, minkä markkinointikanavien kautta he sivustolle saapuvat ja kuinka kauan aikaa he sivustollamme viettävät.

Käytämme saamiamme tietoja optimoidaksemme omia markkinointistrategioitamme sekä työkaluna käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä sivustomme optimoimiseen ja mainosviestien kohdentamiseen niin, että sivustollamme näytetyt mainokset ovat sinulle mahdollisimman olennaisia.

Evästeitä käytetään myös tekemään sivustosta sen vieraille mahdollisimman käytännöllinen. Evästeiden käyttö tarkoittaa, ettei käyttäjien tarvitse ladata yhtä paljon dataa, kun he vierailevat sivustolla uudelleen, ja että sivusto muistaa käyttäjien mieltymykset. Näin käyttäjäkokemusta, sisällön latausaikoja ja sivuston vasteaikaa saadaan tehostettua.

Evästeiden käyttö mahdollistaa jatkuvien mukautusten tekemisen sivustolla vastaamaan vierailijoiden käyttämisestä tunnistettuja tarpeita.

Meidän lisäksemme kolmannet osapuolet tallentavat evästeistä kiintolevyllesi, kun käytät sivustoa. Voit lukea lisää siitä, mitkä kolmannet osapuolet menettelevät näin kohdasta ”Kolmansien osapuolten käyttämät evästeet”.

Mitä evästeitä käytämme?

Voit nähdä listan kiintolevyllesi, älypuhelimellesi tai tabletillesi tallennettavista evästeistä, kun käytät sivustoamme, tämän sivun alalaidassa. Seuraavaksi kerromme lisää erilaisten evästeiden käyttötarkoituksista.

Lämpökartat:

Sivusto käyttää säännöllisesti niin kutsuttuja lämpökarttoja, jotka näyttävät käyttäjien sijainnin sivustolla. Nämä tiedot arkistoidaan ja säilytetään.

Lämpökartta on työkalu, jolla käyttäjien tarkat liikkeet nettisivustolla saadaan taltioitua ja visualisoitua. Saatu tieto voi olla hyödyllistä määrittämään kuinka sivustomme sisältö ja sen asettelu tulisi optimoida.

Analyysiin käytettäviä evästeitä

Sivusto käyttää evästeitä kuten ”Google Analytics” ja ”Matomo” analysoimaan miltä maantieteelliseltä alueelta käyttäjät vierailevat sivustolla. Tieto saadaan käyttäjien IP-osoitteiden kautta.

Maantieteellinen sijainti tarkoittaa – kuten aiemmin mainittu – ettemme voi nähdä käyttäjien kotiosoitteita tai tarkkaa sijaintia, vaikkakin tietojen yksityiskohtaisuus paljastaa meille mistä kaupungista käyttäjän IP-osoite on peräisin.

Syy, miksi keräämme tietoja käyttäjiemme maantieteellisestä sijainnista, on ennen kaikkea se, että näin voimme varmistaa käyttäjille pääsyn sivustollemme sellaisilta alueilta, joilla ei ole paikallishallinnon asettamia rahapelaamista koskevia rajoituksia.

Lisäksi sivusto kerää anonyymisti tilastotietoa käyttäjiensä vierailuista, mukaan lukien vierailukertojen määrä, keskimääräinen sivustolla vietetty aika ja mitkä sivut käyttäjä on avannut. Tarkoituksena on segmentoida sivuston käyttäjiä muun muassa väestötietojen ja maantieteellisen sijainnin perusteella niin, että kohdeyleisön mieltymyksiä on mahdollista ymmärtää ja rakentaa niin, että käyttäjät näkevät heille olennaisia mainoksia.

Kohdennettu mainonta

Kun käytät tätä sivustoa, evästeitä tallennetaan kiintolevyllesi, älypuhelimellesi tai tabletillesi, jotta mainokset on kohdennettu omiin mieltymyksiisi sopiviksi vieraillessasi sosiaalisen median sivustoilla, kuten Facebook ja Instagram, ja muilla nettisivustoilla. Kohdennettu mainonta voi myös tarkoittaa, että näet bannerimainoksia muilla nettisivustoilla vieraillessasi.

Kohdennettu mainonta päättyy viimeistään 180 päivän kuluttua siitä, kun viimeksi vierailit sivustolla. Voit myös välttää kohdennettua mainoksia poistamalla tai estämällä evästeet.

Kolmansien osapuolten käyttämät evästeet

Saatat törmätä nettisivustolla moniin ulkoisiin liitännäisiin, kuten sivustolle sulautettuihin YouTube-videoihin tai muihin samankaltaisiin upotuksiin. Nämä liitännäiset jättävät evästeitä kiintolevyllesi, älypuhelimellesi tai tablettiisi. Tämänkaltaisia sivuston evästeitä kutsutaan nimellä kolmansien osapuolten käyttämät evästeet.

Yleisimpiin kolmannen osapuolen käyttämiin evästeisiin kuuluvat:

 • YouTube – Saattavat olla sivustolla käytössä näyttämään muuhun sisältöön sulautettuja videoita.
 • Affiliate-linkkien evästeet – Saattavat olla sivustolla käytössä, kun lisäämme linkin muille rahapelialan toimijoille (nettikasino, pokerisivustot, bingosivustot ja vedonlyöntisivustot).

Syy, miksi olemme ottaneet nämä ominaisuudet käyttöön sivustolla on se, että voimme tarjota käyttäjillemme enemmän toimintoa (kuten videoita) ja muita etuja.

Kuinka pitkään säilytämme käyttäjätietoja?

Tietoa käyttäjän vierailuista säilytetään Google Analyticsilla 26 kuukautta. Jos käyttäjä vierailee sivustolla uudelleen näiden 26 kuukauden aikana, säilytysaika nollautuu ja alkaa alusta siten, että säilytysaikaa on jälleen 26 kuukautta viimeisimmästä vierailusta laskien. Menetelmää kutsutaan myös nimellä ”tietojen säilyttäminen”.

Tietoja kerätään Googlen toimintaohjeiden mukaisesti eikä kerätty data sisällä mitään henkilökohtaisia tietoja käyttäjistä.

Jatkuvan tiedonkeruun ja tietojen säilytyksen 26 kuukauden ajan tarkoituksena on tarjota käyttäjillemme paras mahdollinen käyttökokemus sivustollamme.

Google Analyticsin keräämiä tietoja säilytetään 26 kuukautta, jotta sivuston kehityksestä voidaan luoda vuosittaisia tilastoja ja tietoja voidaan verrata edellisiin sivuston liikenteen kasvun tai kutistumisen mittaamiseksi.

Käyttäjien, jotka ovat olleet yhteydessä sivuston tai vierailleet sivustolla Facebookin kautta, tiedot tallennetaan Facebook Pixeliin 180 päiväksi Facebookin toimintaohjeiden mukaisesti. Kaikki Facebookin käsittelevä data on anonyymia.

Facebook Pixelin tarkoitus on kohdentaa sivuston mainoksia ja markkinointiviestejä Facebookin kautta ja näyttää käyttäjille heidän mielenkiinnonkohteisiinsa ja tarpeisiinsa sopivia mainoksia.

Kuinka voin välttää evästeitä?

Jos et halua, että evästeitä tallennetaan kiintolevyllesi, älypuhelimellesi tai tabletillesi, voit poistaa evästeet milloin tahansa. Toimenpide on yksinkertainen eikä kovin aikaa vievä. Löydät ohjeet evästeiden poistamiseen seuraamalla seuraava linkkiä: https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-delete-cookies/

Jos et halua, että kiintolevyllesi, älypuhelimeesi tai tablettiisi tallennetaan evästeitä, kun navigoit verkossa, voit estää kaikki evästeet tai saada tietokoneellesi, älypuhelimeesi tai tablettiisi varoituksen joka kerta, kun käyttämäsi sivusto halua tallentaa evästeitä. Seuraavasta linkistä löydät ohjeet, kuinka vaihdat selaimesi asetuksia estämään evästeet: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Yhteystiedot

Jos sinulla on jotakin kysyttävää tai muuta asiaa evästeiden käytöstä, henkilökohtaisten tietojen käsittelystä tai muusta tiedosta, jota sivustolla vierailuistasi kerätään, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä sähköpostitse. Kaikki viestit ja kyselyt otetaan vakavasti ja niihin vastataan niin pian kuin mahdollista.

Päivitetty: 14.08.2023

TheGambleDoctor » Tietosuojakäytäntö
pixel
Käytämme evästeitä (mukaan lukien kolmannen osapuolen evästeet) tilastointiin, varmistaaksemme sivuston toimivuuden sekä kohdennettuun markkinointiin muilla verkkosivustoilla. Jatkamalla sivuston selailua annat hyväksyntäsi evästeiden ja kerättyjen henkilötietojen käytölle esimerkiksi kohdennetussa markkinoinnissa tietosuojakäytännön mukaisesti.
Lue lisää...
OK