Naujas Nemokamas Bonusai search icon Paieška Meniu

Privatumo politika

Traffic Lab ApS (Traffic Lab) asmeninius duomenis tvarko atsakingai. Mes palaikome sąžiningą ir skaidrų duomenų tvarkymą pagal taikytinas taisykles.

Šioje privatumo politikoje aiškinama, kaip šioje svetainėje mes tvarkome lankytojų asmeninius duomenis.

Atsakomybė už duomenis ir kontaktinė informacija

Traffic Lab yra duomenų valdytojas, tvarkantis jūsų asmeninius duomenis. Mūsų kontaktiniai duomenys yra:

 • Traffic Lab ApS
 • CVR-nr. 36022795
 • Bredgade 42
 • 1260 Kopenhaga
 • Danija
 • El. pašto adresas: support @ trafficlab.dk

Jei kyla klausimų apie asmeninių duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis.

Traffic Lab ApS pagrindinė būstinė yra Danijoje ir įmonė veikia pagal Danijos įstatymus. Ši privatumo politika buvo parašyta danų kalba. Jei išverstos privatumo politikos versija neatitinka originalios danų kalbos versijos, vadovautis reikia danų versija. Mes paliekame teisę daryti pakeitimus mūsų privatumo politikoje ir bet kokie tokie pakeitimai įsigalioja iš karto.

Mes tvarkome šiuos jūsų duomenis

Mes galime tvarkyti šiuos jūsų duomenis:

 • Vardas
 • El. pašto adresas
 • Telefono numeris
 • Naudotojo ID
 • Facebook nuotrauka
 • IP adresas
 • Žurnalo įrašai apie elgesį svetainėje, įskaitant lankytus puslapius domene.
 • Laiko žymos
 • Adresas
 • Šalis
 • Gimimo data
 • Kiti slapukų duomenys, kuriuose yra asmeninių duomenų.

Tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Tikslas

Lankytojų asmeninius duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • Tinklalapyje teikti reklaminius pasiūlymus ir, jei duotas leidimas, siųsti naujienlaiškius.
 • Pagalbos klientams klausimams tvarkyti.
 • Analizuoti veiksmus puslapiuose ir lankytojų naudojimąsi tinklalapiu.
 • Užkirsti kelią programišių išpuoliams.

Kai naudositės tinklalapiu, rinksime jūsų asmeninius duomenis. Jei nerinksime tam tikrų asmeninių duomenų, negalėsite naudotis tinklalapiu, apie tai bus pranešta iššokančiame sutikimo lange pirmą kartą apsilankius tinklalapyje. Mūsų renkami asmeniniai duomenys yra jūsų elgesys svetainėje. Pavyzdžiui, kokiuose puslapiuose lankotės ir kada, kiek laiko tai darote, bei jūsų IP adresas. IP adresas renkamas siekiant stebėti neįprastus srautus, tai svarbi priemonė užkertanti kelią programišių išpuoliams. Tai pat mes galime užblokuoti lankytojus vietose su lošimų apribojimais, jei tokios vietos nustatomos ir matomos pagal IP adresą.

Surinkti asmeniniai duomenys bus tvarkomi aukščiau išvardintiems tikslams pasiekti.

Teisinis pagrindas

Mes įsipareigojame informuoti apie duomenų tvarkymo teisinį pagrindą, kuris yra:

 • Suteiktas leidimas tvarkymui, plg. Databeskyttelsesforordningen (Duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnis, 1 paragrafas, a punktas.
 • Tai yra asmeninių duomenų tvarkymas siekiant užkirsti kelią programišių išpuoliams, kuris remiasi jūsų pagrindinių teisių ir laisvės teisių interesų vertinimu, pgl. Databeskyttelsesforordningen (Duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnį, 1 paragrafą, f punktą.

Profiliavimas

Profiliavimas yra asmeninių duomenų automatinis tvarkymas, kuriuo (pasitelkus asmeninius duomenis) įvertinami asmeniniai duomenys susiję su asmenų darbu, finansine padėtimi, sveikata, asmeniniais pageidavimais, interesais, patikimumu, elgsena, geografinė padėtimi ir jos keitimu.

Pasitelkdami automatinius algoritmus ir profiliuodami nustatome tikslines grupes pagal geografinę padėtį ir interesus. Apsilankę šiame puslapyje išreiškiate susidomėjimą lošimu, tokiu pagrindu pradedamas profiliavimas. Šitaip ir kituose puslapiuose gali pasirodyti antraštės, tai pat gali būti rodomi reklaminiai skelbimai Facebook ir kituose socialinio tinklo kanaluose, per kuriuos siekiame pasiekti tikslinę auditoriją (-as). Taigi jūsų esama padėtis, per kurią jungiatės į šią svetainę, bus registruojama, o nuo geografinės padėties gali priklausyti mūsų kampanijos kūrimas. Kampanijas taikysime pagal tam tikras geografines padėtis, nustatytas pagal sukauptus profiliavimo duomenis, taip miestuose / apylinkėse nustatome susidomėjimą mūsų reklaminiais pasiūlymais.

Iš kur gaunami asmeniniai duomenys

Jie registruojami, kai sąveikaujate su mumis tiesiogiai arba netiesiogiai apsilankydami šiame tinklalapyje. Taip vyksta jums sąveikaujant su mūsų Facebook puslapiu arba užsiregistravus prie svetainės pašto siuntimo sąrašo. Šitaip gausite tikslines reklamas.

Visi gauti duomenys iš registracijos. Kai Facebook puslapyje sąveikausite su mūsų paskyra, Facebook tampa tarpininku tarp užsiregistravusių ir mūsų, nes duomenis mes gauname iš Facebook.

Facebook neteikia asmeninių identifikuojamų duomenų apie jus, kai naudojatės jų tinklalapiu, išskyrus nurodytus 3 paragrafe, išskyrus atvejus, kai reguliariai sąveikaujate su mūsų Facebook puslapiu.

Verslo partneriai

Perdavimas

Jūsų duomenis perduodame trečiosioms šalims gavus jūsų aiškų sutikimą arba esant reikalui įvykdyti teisėtą interesą. Trečiosios šalys yra:

 • Valdžios institucijos, kurioms mes teisiškai įsipareigojusios.

Duomenų apdorotojai

Siekdami suteikti geriausias paslaugas, mes naudojame šiuos duomenų apdorotojus:

 • LeadByte Ltd.
 • Google Ltd.
 • Facebook Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Campaign Monitor Ltd.
 • Ubivox Danmark ApS
 • Microsoft Ltd.
 • Innocraft Ltd.
 • Match2One AB
 • Digital Ocean LLC
 • DRH Internet Inc. (Green Arrow)
 • Ontraport
 • SendX
 • Aweber

Perdavimas trečiosioms šalims

Mes perduosime jūsų asmeninius duomenis gavėjams esantiems už ES ir EAA ribų.

Bus perduota šioms organizacijoms įsikūrusioms JAV: Facebook Ltd., Google Ltd., Sendgrid Ltd., Microsoft Ltd. ir Campaign Monitor Ltd. Be to asmeniniai duomenys bus perduoti ir Innocraft Ltd., kuri įsikūrusi Naujojoje Zelandijoje.

ES komisija nustatė asmeninių duomenų saugumo lygį ir buvo įvertinta, kad JAV saugumo lygis yra nepakankamas. Tačiau ES komisija nustatė, kad JAV įsikūrusių organizacijų saugumo lygis „saugus“, jei jos prisijungusios prie ES-JAV privatumo skydo sutarties.

ES komisija Naująją Zelandiją laiko saugia trečiąja šalimi.

Mes perduodame duomenis šioms JAV įsikūrusioms organizacijoms, kurios prisijungusios prie privatumo skydo sutarties:

 • Facebook Ltd.
 • Google Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Microsoft Ltd.
 • Ontraport
 • SendX

Asmeninių duomenų perdavimas Campaign Monitor Ltd. vyksta pagal ES komisijos standarto kontraktą.

Pašalinimas

Jūsų asmeniniai duomenys bus laikomi tol, kol jie bus naudojami pagal paskirtį, išskyrus atvejus, kai reikalaujama teisiškai pakeisti laikotarpį, apskaitos įstatymo taisyklės leidžia laikyti įrašus 5 metus, pradedant einamaisiais metais.

Žurnalo įrašai, įskaitant IP adresą laikomi 5 metus, po to jie ištrinami. Google Analytics duomenys laikomi 26 mėnesius, po to jie ištrinami.

Jūsų teisės

Kontaktinė informacija, norint pasinaudoti savo teise

Jei norite pasinaudoti toliau išvardytomis teisėmis, susisiekite su mumis per kontaktinę informaciją nurodytą šios privatumo politikos viršuje.

 • Teisė išanalizuoti (pamatyti asmeninius duomenis): turite teisę pamatyti mūsų tvarkomus jūsų asmeninius duomenis ir kitą papildomą informaciją. priėmimas prie analizavimo turi nepažeisti kitų asmenų teisių ir laisvės teisių.
 • Teisė koreguoti: turite teisę koreguoti apie jus esančius neteisingus duomenis.
 • Teisė ištrinti asmeninius duomenis: ypatingais atvejais turite teisę ištrinti savo asmeninius duomenis dar neatėjus nustatytam ištrynimo laikui.
 • Teisė apriboti tvarkymą: kai kuriais atvejais turite teisę apriboti asmeninių duomenų tvarkymą. Jei turite teisę apriboti tvarkymą, jums davus leidimą galime tvarkyti tik duomenis skirtus laikymui arba, kai to reikalauja teisiniai reikalavimai arba siekiant apsaugoti asmenį ar svarbų viešą interesą.
 • Teisė persiųsti duomenis (duomenų perkėlimas): jūsų asmeninių duomenų tvarkymas remiasi sutikimu arba sutartimi, o tvarkymas vyksta automatiškai, todėl turite teisę perkelti duomenis. Remiantis šia teise, jūsų asmeniniai duomenys gali būti jums atsiųsti struktūrišku, įprastai taikomu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir šiuos duomenis turite teisę persiųsti kitiems paslaugų teikėjams.
 • Prieštaravimo teisė: kai kuriais atvejais turite teisę prieštarauti mūsų teisėtu būdu vykstančiam jūsų asmeninių duomenų tvarkymui. Tai pat galite prieštarauti mūsų vykdomam jūsų asmeninių duomenų tvarkymui, naudojamam reklamoms.
 • Teisė atšaukti sutikimą: jūsų sutikimu grįstą tvarkymo sutikimą galite atšaukti, šitaip dalinai arba visiškai atšaukiant jūsų duomenų tvarkymą. Jūsų atšauktas sutikimas neįtakos prieš tai tvarkytų duomenų teisėtumo. Atšaukus sutikimą, jis įsigalios tik nuo atšaukimo momento.

Daugiau informacijos apie jūsų teises galite perskaityti danų DPA registruotų teisių vadove, jį galite rasti www.datatilsynet.dk.

 

Skundai

Jei norite apskųsti jūsų asmeninių duomenų tvarkymą, galite pateikti skundą danų DPA, jų kontaktinė informaciją yra:

 • Datatilsynet (DPA)
 • Adresas: Borgergade 28, 5, 1300 Kopenhaga
 • El. pašto adresas: dt @ datatilsynet.dk
 • Telefono numeris: + 45 33 19 32 00
 • Interneto svetainė: www.datatilsynet.dk

Slapukų politika

Ši sutartis buvo parašyta danų kalba (DK). Jei bet kokia kalba išverstos privatumo politikos versijos neatitinka danų kalbos versijos, vadovautis reikia danų versija. Mes paliekame teisę daryti pakeitimus mūsų slapukų ir privatumo politikose. Bet kokie pakeitimai atsiras čia ir įsigalios nedelsiant.

Kas yra slapukai?

Kaip ir dauguma tinklalapių, šis tinklalapis naudoja slapukus. Slapukai yra maži tekstiniai failai, laikomi jūsų kompiuteryje, telefone, planšetėje arba kitame įrenginyje, tam, kad įsimintų jūsų įrenginį, pageidavimus ir, kad sukurtų statistikas ir tikslines reklamas. Slapukuose yra tekstai, skaičiai arba datos, slapukuose nėra asmeninių duomenų ir kenksmingų kodų (pvz., virusų). Mes ir šie duomenų apdorotojai turi prieigą prie laikomų duomenų: Microsoft Ltd., Google Ltd., Match2One AB ir Facebook Ltd.

Naudodamiesi mūsų tinklalapiu sutinkate su slapukų ir trečiųjų šalių slapukų naudojimu, tačiau slapukus bet kada galite ištrinti arba blokuoti. Šio puslapio apačioje nurodyta, kokie slapukai laikomi jūsų kompiuteryje, telefone, planšetėje ar kitame įrenginyje, per kurį naudojatės mūsų tinklalapiu.

Jei ištrinsite arba blokuosite slapukus, reklamos jums pasirodys dažniau ir bus ne tokios aktualios. Tai pat užblokavus slapukus tinklalapis gali tinkamai neveikti.

Slapukai laikomi ir žurnalo įrašuose surinktų iš svetainės naudotojų. Šis tinklalapis kaip ir visi sukuria žurnalo įrašus. Žurnalo įrašuose yra informaciją apie 1) svetainėje lankytus puslapius, 2) kada jie buvo lankyti ir 3) ir per kokį įrenginį buvo naudoti, tai yra žurnalo įrašuose įrašyti naudotojų IP adresai. Iš surinktų žurnalo įrašo duomenų galime nustatyti tik miestą, kuriame naudojatės svetaine, o ne tikslią geografinę padėtį. Daugiau apie jūsų asmeninių duomenų ir IP adreso tvarkymą galite perskaityti mūsų privatumo politikoje.

Minėti žurnalo įrašai naudojami kaip svetainės srauto stebėjimo ir saugos priemonė. Viena iš IP adreso rinkimo priežasčių yra užkirsti kelią programišių išpuoliams.

Žurnalo įrašuose aptiktas neįprastas srautas, gali būti bandyto programišių išpuolio požymis. Stebėdami IP adresą stebime naudotojo padėtį, šitaip galime geriau užkirsti kelią programišių išpuoliams.

Žurnalo įrašai, įskaitant IP adresą, laikomi 5 metus, po to jie ištrinami.

Kodėl mes naudojame slapukus?

Slapukus naudojame dėl įvairių priežasčių, tokių kaip optimizuoti reklaminius pasiūlymus, pagerinti naudojimosi kokybę ir pagerinti bei užtikrinti tinklalapio veikimą.

Kai kurie slapukų surinkti duomenys naudojami analizuoti naudotojų elgesį svetainėje. Dėl slapukų mes sužinome, kokiu įrenginiu lankytasi svetainėje, kokius puslapius naudotojai lanko, iš kokių reklamos kanalų naudotojai apsilankė ir kiek laiko praleidžia svetainėje. Jei naudotojai paspaudžia ant reklamų arba naudojasi svetainės nuorodomis, tai bus užregistruota ir įtraukta į svetainės analizę.

Duomenis naudojame reklaminių pasiūlymų optimizavimui, kaip priemonę pagerinti naudojimosi kokybę ir optimizuoti tinklalapio reklamas, šitaip bus pateikiamos jums aktualios reklamos.

Slapukai tai pat pagerina naudotojų naudojimosi kokybę tinklalapiu. Naudotojams, naudojantiems slapukus ir pakartotinai apsilankius svetainėje, reikia siųstis mažiau duomenų, be to svetainė prisimena naudotojų pageidavimus. Šitaip pagerinama naudojimosi kokybė, greičiau užkraunamas svetainės turinys ir ji veikia greičiau

Dėl slapukų svetainę galima pritaikyti prie naudotojų poreikių, poreikiai nustatomi pagal naudotojų elgseną.

Ne tik mes, bet ir trečiosios šalys išsaugoja slapukus jūsų standžiajame diske, kai naudojatės svetaine. Daugiau apie trečiąsias galite skaityti „Trečiųjų šalių failai, paliekantys slapukus“.

Kokius slapukus naudojame?

Jūsų standžiajame diske, telefone ar planšetėje kaupiamų slapukų naudojantis šia svetaine sąrašą, galite pamatyti šio puslapio apačioje. Čia apibūdinsime skirtingų slapukų tipų naudojimo paskirtį.

Šilumos žemėlapiai:

Tinklalapis reguliariai naudoja šilumos žemėlapius, kurie svetainėje nurodo naudotojų buvimo vietą. Šie duomenys ir informacija bus kaupiami.

Šilumos žemėlapiai, tai įrankis skirtas sekti naudotojų veiksmus ir ėjimus tinklalapyje, tai mums padeda optimizuoti tinklalapį ir jo išdėstymą.

Slapukai naudojami analizei

Šioje svetainėje programos Google Analytics ir Matomo, naudojamos naudotojų, besinaudojančių šia svetaine, geografinės padėties analizavimui. Ją galima rasti pagal naudotojų IP adresą.

Kaip ir minėta ankščiau, geografinė padėtis reiškia, kad mes nematome naudotojų adresų ar tikslios padėties, mes matome tik iš kokio miesto naudotojai lankosi svetainėje.

Naudotojų geografinė padėtis reikalinga tam, kad žinotume, ar vietoje kurioje yra naudotojas, laisvė lošti nėra apribota teisiškai.

Svetainė tai pat anonimiškai renka naudotojų lankymosi svetainėje statistikas, į kurias įeina kiek kartų joje lankytasi, vidutinis praleistas laikas svetainėje ir lankyti puslapiai. Tikslas yra svetainės naudotojus segmentuoti pagal jų demografines ir geografines padėtis, tai mums padeda sukurti struktūrą ir suprasti tikslinę auditoriją, o tai padeda jai pateikti tinkamas internetines reklamas.

Tikslinės reklamos

Kai naudojatės šia svetaine, slapukai, laikomi jūsų standžiajame diske, telefone ar planšetėje, užtikrina, kad kai naudositės socialiniais tinklais kaip Facebook ir Instagram ir kituose tinklalapiuose internetinės reklamos jums bus aktualesnės. Tai pat lankydamiesi kituose tinklalapiuose galite pamatyti ir mūsų reklamas.

Tikslinių reklamų rodymas baigiasi po 180 dienų nuo paskutinio apsilankymo svetainėje. Tikslinėmis reklamomis galite atsikratyti ištrindami ar užblokuodami slapukus.

Trečiųjų šalių slapukai, paliekantys slapukus

Tinklalapyje galite rasti įvairius išorinius failų tipus, tokius kaip įterptus Youtube vaizdo įrašus ir panašias funkcijas. Šie failų tipai gali palikti slapukus jūsų standžiajame diske, telefone ar planšetėje. Svetainėje, šie slapukų tipai gauti iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų.

Dažni trečiųjų šalių slapukai yra:

 • Youtube – naudojami dėl svetainėje įterptų vaizdo įrašų
 • Nuorodų slapukai – naudojami dėl mūsų prisijungimo prie lošimų tiekėjų (kazino, pokerių svetainės, bingo svetainės ir lažybų svetainės)

Šias funkcijas svetainėje įterpėme todėl, kad dėl jų naudotojams galime suteikti daugiau įvairovių (pvz., vaizdo įrašus) ir kitus privalumus.

Kiek laiko laikome naudotojų informaciją?

Informacija apie naudotojų lankymąsi svetainėje laikomi 26 mėnesius Google Analytics. Jei per šiuos 26 mėnesius naudotojas svetainėje apsilankys vėl, 26 mėnesių informacijos laikymo laikotarpis bus skaičiuojamas nuo paskutinio apsilankymo. Tai vadinama duomenų saugojimu.

Duomenų rinkimas vyksta laikantis Google gairių, asmeninė naudotojų informacija nerenkama.

Duomenis renkame ir 26 mėnesius laikome tam, kad naudotojams suteiktumėme geriausią naudojimosi kokybę svetainėje.

Duomenys laikomi Google Analytics 26 mėnesius tam, kad galėtume sudaryti svetainės metinę vystymosi statistiką, palyginti su senesniais duomenimis ir, kad nustatytume svetainės srautą.

Naudotojų sąveikavusių ar lankiusių svetainę per Facebook reklamas, laikantis Facebook gairių informacija bus laikoma Facebook Pixel 180 dienoms. Visus duomenis Facebook įslaptina.

Facebook Pixel tikslas yra Facebook naudotojams parodyti tikslines reklamas, atitinkančias jų norus ir poreikius.

Kaip išvengti slapukų?

Jei standžiajame diske, telefone ar planšetėje slapukų laikyti nenorite, juos bet kada galite ištrinti, tai padaryti lengva ir greita. Instrukciją kaip ištrinti slapukus rasite čia: https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-delete-cookies/

Jei naršydami internete, standžiajame diske, telefone ar planšetėje slapukų laikyti nenorite, juos galite užblokuoti arba gauti įspėjimą kai standusis diskas, telefonas ar planšetė ketina išsaugoti slapukus. Šioje nuorodoje rasite instrukciją kaip pakeisti jūsų naršyklės slapukų blokavimo nustatymus: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Kontaktinė informacija

Jei turite nusiskundimų ar klausimų apie slapukus, asmeninius duomenis ar jūsų elgsenos svetainėje informacijos naudojimą, susisiekite su mumis per el. paštą. Į visas užklausas ir klausimus žiūrima rimtai, ir stengiamasi atsakyti kuo greičiau.

Šio tinklalapio turinį kuria:

 • Traffic Lab ApS
 • (CVR-nr. 36022795)
 • Bredgade 42
 • 1260 Kopenhaga
 • Danija
 • El. pašto adresas: support @ trafficlab.dk
 • Traffic Lab ApS yra Danijos įmonė, veikianti pagal Danijos įstatymus.

Atnaujinta: 2023-08-14

thegambledoctor » Privatumo politika
pixel
Mes naudojame slapukus (įskaitant ir trečiųjų šalių slapukus), kad užtikrinti tinklapio funkcijas, trečiųjų šalių puslapių statistiką bei marketingą. Naudodamiesi tinklapiu, sutinkate, jog rinktume ir naudotume jūsų asmeninius duomenis atrinkimui bei tinkamų reklamų pateikimui. Tęsdami, jūs sutinkate su mūsų slapukų ir privatumo politikomis.